2554/02/11

ในตู้ไม้ใบเก่า


ในตู้ไม้ใบเก่ามีเสื้อคอกระเช้าของยาย
ยายใส่เสื้อคอกระเช้าสีตุ่น  นิ่มอุ่น กรุ่นกลิ่นไอพิเศษ
เป็นกลิ่นยายที่มาพร้อมกับขนมข้าวตูบนเตาถ่าน
เสื้อคอกระเช้าของยายมีกระเป๋าเล็กๆ อยู่ข้างพุง
ใช้ใส่เหรียญเล็กๆ ไว้แจกหลาน
ยายใส่เสื้อคอกระเช้าโม่แป้งทำขนม
ยายใส่เสื้อคอกระเช้าถือตะกร้าไปตลาด
ยายใส่เสื้อคอกระเช้ากวาดบ้านถูเรือน
ยายใส่เสื้อคอกระเช้าร้องเพลงเสียงหวาน
ยายใส่เสื้อคอกระเช้าคลุกข้าวให้แมว
และยายใส่เสื้อคอกระเช้ากอดฉัน

เสื้อคอกระเช้าสีตุ่นของยายเหลืออยู่ตัวเดียวในตู้ไม้ใบเก่า
กลิ่นยายยังฝังแนบเป็นหนึ่งเดียวกับเสื้อตัวนั้น .. ฉันจำได้